Sidestam Consulting AB - Specialisten på Affärssystem
Affärssystem - en levande investering!
 
Affärssystemet är ryggraden i verksamheten. När företaget förändras eller omvärlden förändras behöver verksamhetens stöd följa med i förändringen. Detta kan innebär att ett gammalt affärssystem måste bytas ut eller att en investering måste göras i det befintliga. Oavsett vilket, förändringen är kritisk för verksamheten och bör ledas av någon med rätt erfarenhet.
 
Sidestam Consulting kan erbjuda följande tjänster:
 
  • Förstudier (implementation, uppgradering, förvaltning)
  • Nyttokalkyler
  • Upphandling
  • Kvalitetsgranskning av offerter och offertunderlag
  • Projektledning
  • Projektrevision
  • Effektivisering av förvaltning
  • Applikationskonsultation inom SAP ECC (SD, CS, PM, MM, QM)
  • Applikationskonsultation inom SAP CRM
  • Applikationskonsultation inom SAP Solution Manager